Home » Dvojí trůn (Orel a lev, #2) by Ludmila Vankova
Dvojí trůn (Orel a lev, #2) Ludmila Vankova

Dvojí trůn (Orel a lev, #2)

Ludmila Vankova

Published 1989
ISBN :
Hardcover
408 pages
Enter the sum

 About the Book 

Druhý, samostatný díl románové epopeje Ludmily Vaňkové o Karlu IV. zachycuje životní dráhu jednoho z nejslavnějších českých králů během sedmi let, které předcházely bitvě u Kresčaku.Karel postupně získává zkušenosti na papežském dvoře v Avignonu,MoreDruhý, samostatný díl románové epopeje Ludmily Vaňkové o Karlu IV. zachycuje životní dráhu jednoho z nejslavnějších českých králů během sedmi let, které předcházely bitvě u Kresčaku.Karel postupně získává zkušenosti na papežském dvoře v Avignonu, svádí boje na italském pomezí, zúčastňuje se mocenských sporů v Polsku, Uhrách a ve Francii, aby nakonec usedl na královský a císařský trůn.Na pozadí pohnutých osobních příběhů Lucemburků se současně rozvíjí pestrý obraz tehdejšího křesťanského světa, počátky a příčiny stoleté války mezi Anglií a Francií, problémy středověké římské říše, složité česko-polské vztahy, osudy jednotlivých příslušníků panovnických rodin, boje o moc ve všech podobách i boje o lásku a přátelství, podané ve vší barvitosti a s napětím.